Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Duyuru


Tarih:
25 Ekim 2019

16 Şubat 2013- Şubat 2014 yılı arasında emekli olmuş personele yapması gereken işlemler ve teslim etmesi gereken belgeler           aşağıda olduğu gibidir.

                a. Ateş gücü yüksek tabanca dağıtımları 29.03.2019 tarihinden itibaren Torpido Test ve Mühimmat Transit Depo Komutanlığında başlayacaktır. Tabancaların dağıtımında;

                    (1) Tabancalar şahsen teslim alınacak, bu iş için mutemet personel görevlendirilmeyecek,

                    (2) Eski tabanca verilmeden yeni tabanca kesinlikle teslim edilmeyecek,

                    (3) Seri numarası uyuşmayan tabancalar kesinlikle teslim alınmayacak ve yeni silah verilmeyecek,

                    (4) Personelin teslim edeceği tabancalara ait mermiler teslim alınmayacak,

                    (5) 0 (262) 343 2050-1020/5040 no.lu telefondan randevu alınarak tabanca değişimleri sağlanacak,

                    (6) Dağıtımda aşağıda belirtilen belgeler teslim edilecektir.

                         (a) Adli makamlardan alınmış adli sicil belgesi,

                         (b) Son üç ay içerisinde çekilmiş 3.2x2.5 cm ölçülerinde 2 adet vesikalık fotoğraf,

                         (c) Kamu Hastanelerinden alınmış “Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca yoktur” ibareli doktor raporu (rapor 6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır),

                         (ç) Emekli/müstafi kimlik kartı fotokopisi.

15 Ekim 2014 yılı sonrasında emekli olmuş personel ile Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığına naklen geçiş yapan personelin yapması gereken işlemler ve teslim etmesi gereken belgeler aşağıda olduğu gibidir.

                a. Ateş gücü yüksek tabanca dağıtımları 15.10.2019 tarihinden itibaren Torpido Test ve Mühimmat Transit Depo Komutanlığında başlayacaktır. Tabancaların dağıtımında;

                    (1) Tabancalar şahsen teslim alınacak, bu iş için mutemet personel görevlendirilmeyecek,

                    (2) Eski tabanca verilmeden yeni tabanca kesinlikle teslim edilmeyecek,

                    (3) Seri numarası uyuşmayan tabancalar kesinlikle teslim alınmayacak ve yeni silah verilmeyecek,

                    (4) Personelin teslim edeceği tabancalara ait mermiler teslim alınmayacak,

                    (5) 0 (262) 343 2050-1020/5040 nolu telefondan randevu alınarak tabanca değişimleri sağlanacak,

Ekim 2014 yılında ve öncesinde emekli olmuş personelden aşağıda belirtilen belgeler talep edilecektir.

                a. Adli makamlardan alınmış Adli Sicil Belgesi,

                b. Son üç ay içerisinde çekilmiş 3.2x2.5 cm ölçülerinde 2 adet vesikalık fotoğraf,

                c. Kamu Hastanelerinden alınmış “Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca yoktur” ibareli doktor raporu (rapor 6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır),

                ç. Emekli/Müstafi kimlik kartı fotokopisi.

Ekim 2014 yılının sonrasında emekli olmuş personelden aşağıda belirtilen belgeler talep edilecektir.

                a. Adli makamlardan alınmış Adli Sicil Belgesi,

                b. Son üç ay içerisinde çekilmiş 3.2x2.5 cm ölçülerinde 2 adet vesikalık fotoğraf,

                c. Emekli/Müstafi kimlik kartı fotokopisi.

Sağlık Bakanlığına naklen geçiş yapan personelden aşağıda belirtilen belgeler talep edilecektir.

                 a. Adli makamlardan alınmış Adli Sicil Belgesi,

                 b. Askeri Kimlik Kartı Fotokopisi ve Nüfus Cüz.Fotokopisi.Okunma Sayısı :3855
Güncelleme Tarihi : 25-10-2019

BAĞLANTILAR